Medium & Trance Healing   Consult  


Als er vraagstukken zijn waar je geen antwoord op kunt vinden, kan een medium de uitkomst zijn voor hulp. Een medium werkt met de fijn stoffelijke wereld. Je kunt het zien als twee radio zenders die beide op een andere frequentie zijn afgesteld. 

Niet iedereen kan beide frequenties waarnemen. Een medium maakt gebruik van deze twee zenders. Eerst wordt er contact gemaakt van Wezen tot Wezen en wie wij zijn. Vanuit dit contact van Wezen tot Wezen mag er begeleiding plaats vinden. Er wordt contant gemaakt met de hogere IK en met behulp van de geleide Gidsen en/of de helende Meesters en andere helpers, kunnen de antwoorden komen op de vragen die er zijn.  Daardoor kan er inzicht komen in wat er speelt. Door het medium consult en/of healing toe te passen zal het zelf helend vermogen worden ingeschakeld. Zuiver en puur vanuit de bron van Licht en Liefde.