Depressie 


Hoe herken ik je een depressie?

Depressieve uitingen kunnen vrijwel gedurende de gehele dag of dagelijks aanwezig zijn.
Het kan zich op verschillende manieren tonen.

 • Gevoel van leegte
 • Het overheersen van matige, toch ernstige bedroefdheid
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Sterke emotionele wisselingen
 • Het uiten van de emotie geeft geen gevoel van opluchting
 • Geen uitweg meer zien
 • Overprikkeld of onderprikkeld
 • Niet meer kunnen functioneren zoals je gewend was
 • Het gevoel steeds rond te lopen met negatieve gedachtes
 • Je niet gehoord, gezien of begrepen voelen
 • Besluiteloosheid
 • Verminderd vermogen tot nadenken
 • Vermoeidheid of verlies van energie
 • Spanningen binnen de relatie of het gezin
 • Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens
 • Het gevoel hebben tekort te schieten en te falen
 • Lage zelfdunk
 • Geen hap door de keel krijgen, of juist heel veel eten
 • Niet de motivatie te vinden om nog maar iets te ondernemen
 • Slapeloosheid of juist overmatig slapen
 • Traag van begrip of je helemaal niet meer kunnen of willen uitspreken
 • Een vertraagd reactievermogen
 • Gevoel van eenzaamheid en je daardoor nog meer afsluiten voor de buitenwereld
 • Suïcidale gedachten/plannen

Het herkennen en erkennen van de onderliggende oorzaak(en)

Wat zijn de bewuste en onderbewuste drijfveren?
Hoe herken ik het gedrag vanuit de mind (gedachte) en hoe beïnvloedt dit mijn leven?
Wat zijn mijn onderbewuste patronen en hoe uiten deze zich?
Hoe maak ik contact met mijn gevoel?
Hoe leer ik bewust gericht te werk gaan?
Ben ik bereid te kijken naar mijzelf en durf ik naar binnen te gaan?
Heb ik het lef mezelf uit te dagen voorbij mijn angst en weerstand?
Is er bereidheid om feedback te ontvangen?
Ben ik bereid om opdrachten te doen?


Werkwijze

Na een Persoonlijkheid en problematiek onderzoek wordt er een stappen plan gemaakt.
Vanuit het stappenplan wordt er gekeken naar de stappen die je zet. Het stappenplan is een leidraad en geen vast gegeven.
De ervaring en de reactie zal de verandering brengen in jou leven, waardoor je een andere denkwijze en reactie krijgt die werkt voor jou als persoon. Het ligt aan jouw motivatie en inzet welke richting het op gaat begeven. Er zullen opdrachten / huiswerk worden mee gegeven. De nadruk zal liggen op de verandering van denkwijze en reactie op vaste patronen. Het verleden en heden zal jouw leven minder beïnvloeden doordat je door krijgt wat je onderbewust zelf tot stand brengt. Inzicht krijgen in jouw ware ik en jouw reactie op de buitenwereld.

Hierdoor zal de depressie verminderen en zelfs oplossen. Terug naar de kern van wie jij werkelijk bent.

Je gaat leven vanuit het hier en NU.