Het gezicht achter Vrije Geest Vrij leven

Over mij

Gewaar zijn van de bron, dat we als spirituele wezen een menselijke ervaring komen doen is iets wat mij erg intrigeert. Hierdoor vind ik de weg van ontdekken altijd erg mooi en leerzaam. Vooral het ervaren van de ervaringen voelt voor mij geweldig. Het ontdekken van alles wat is. Niet meer zoeken maar laten gebeuren wat er gebeuren mag.

Als een golf van vrijheid.

Als jong meisje ervaarde ik twee werelden. Vooral 's avonds en 's nachts nam fijn stoffelijke wereld contact met mij op. Dit was voor mij de gewoonste zaak van de wereld. Dit bleek niet zo gewoon te zijn voor het gezin waarin ik opgroeide. Zeker omdat mijn ouders het niet zagen wat ik zag en niet voelde wat ik voelde en dit niet konden waarnemen, was dit voor mij als kind erg verwarrend. In die tijd was daar geen openheid zoals dit nu is. Na verloop van tijd kreeg ik medicatie toegediend om mij rustig te houden. Voor mij was het heel verwarrend, omdat het voor mij eigenlijk heel normaal was om met twee werelden te praten. Want in de fijn stoffelijke wereld waren mooie spirits die contact met mij maakte en boodschappen door gaven. Na een zwaar auto ongeluk was ik 6 jaar. Daarna ben ik mij gaan afsluiten. Ik sloot mij af voor de beide werelden. Ik snapte totaal niet wat er nu van mij gevraagd en verlangd werd. Door mijn hoog gevoeligheid was elke prikkel die ik kreeg al teveel, overspoeld door emoties waar ik niet mee om kon gaan. Vanaf mijn 6e begonnen de grote uitdagingen. Het eerste ongeluk was mijn eerste wake up call. Ik werd letterlijk uit het leven getrokken. Ik werd niet wakker en ik wist dat er iets niet klopte. Ik moest terug naar aarde en ik was nog niet klaar. Maar wie had daar oog of oren voor? Mijn taal werd niet begrepen, wat ik ook zei of wilde duidelijk maken. Er volgde meer trauma's en gebeurtenissen om mij wakker te schudden. Op dat moment had ik daar geen notie van, ik liet mij leiden door depressieve gevoelens.

Na mijn laatste traumatische ervaring kreeg ik inzicht en dat zorgde voor inkeer. Ik werd wakker! Ik ontwaakte en besloot niet meer op deze manier te willen leven. Door opnieuw te leren ervaren begon voor mij de verandering. Dit was het startpunt om terug te keren naar mijn werkelijke zielsmissie. De bron van ZIJN en het allesomvattende. In 1998 leerde ik inzicht te krijgen in mijn patronen. Door lef te hebben en mij te ontdoen van alle ballast en emotionele blokkades heb ik geleerd om in het NU te zijn en mijn zielsmissie vanuit mijn WEZEN uit te dragen.

Gerichte opleidingen in de afgelopen jaren hebben er aan bij gedragen dat ik kan doen wat ik het liefste doe. Mensen persoonlijk begeleiden en les geven in groepsverband.

Al mijn ervaringen hebben mij terug gebracht naar mijn innerlijke Vrijheid. Deze Vrijheid bevindt zich ook in jou!
Het uitdragen van mijn zielsmissie doe ik met volle Overgaven, Liefde en Compassie.