Blij Dragen

Blij Dragen

Consulten / Coaching  

De tarieven zijn afhankelijk van de tijdsduur van het consult. Geef bij het maken van een afspraak graag aan welk consult je wenst. Geef je dit niet aan is het consult standaard 90 minuten. 


Consult    75 minuten:                                     

Consult    90 minuten:                                           

  • *Een behandeling kost maximaal € 100,00 ook als deze door omstandigheden langer duurt dan 90 minuten.

 .


€ 85,00

€99,00

Strippenkaart voor 4 consulten 

10 % korting 

4 x consult van 75 minuten  

4x consult van 90 minuten voor 

Strippenkaarten voor 10 consulten 15% korting 

10 x consult 75 minuten         

10 x consult 90 minuten


306,00

 357,00€722,50

€850,00Consulten / Coaching traject

6 sessies van 1,5 uur per sessie

Traject duurt maximaal 6 maanden 

incl het gehele traject begeleiding via mail, telegram of whatsapp.  

€599,00

Aura of chakra balanceren 

45 min

€50,00

Chocobliss Ceremonie 

Ceremonie duurt gemiddeld 7 uur 
incl lichte maaltijd achteraf

€215,00

Human Design reading 

Incl. Jouw Human design kaart en beschrijving. 

€120,00


Quantum Bio resonantie Analyse

Incl bespreking en Analyse rapport

€100,00

Vergoedingen 

UW WERKGEVER

Overleg met je leidinggevende of je werkgever in hoeverre jouw organisatie een professioneel coachtraject toch wil vergoeden. 

De kans is groot dat je werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van jouw bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

AFTREKBAAR VOOR ONDERNEMERS / ZZP'ER

Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP'er kun je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP'ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de inkomsten- en omzetbelasting (21%) en zijn terug te vorderen bij de Belastingdienst. Laat je je hierover informeren door je accountant of belastingconsulent.

VIA PGB OF HET UWV

Leef je op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kun je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

UW ZORGVERZEKERING

Er is veel verandert in de vergoedingen bij de zorgverzekeraars. Zonder een vastgestelde diagnose volgt er geen vergoeding uit de basisverzekering vergoed dat betekent dat ook psychologische hulp onder eigen rekening valt. De eigenbijdrage is momenteel in vergelijking met de tarieven die ik hanteer in veel gevallen vergelijkbaar of ik hanteer zelf voordeligere vergoeding.

Wat zijn de voordelen

  • Er is sneller plek.
  • Ik werk zonder labels.
  • Breed aanbod je hoeft niet overal heen.
  • Bij afname een traject kun je altijd tussen de afspraak door vragen stellen.