Tarieven

Consult los

Sessie los 60 min                                                                    

Sessie 90 min  ( 66,00 per uur) 

Consulten / Transformatie traject

6x sessie van 90 minuten

Transformatie trajecten kunnen ook online plaats vinden.  

Traject duurt maximaal 6 maanden

Inclusief het gehele traject begeleiding via mail, telegram of whatsapp.  

Ik hou de tarieven laag mogelijk zodat iedereen er gebruik van kan maken.

Betaling regeling is bespreekbaar. 

UW ZORGVERZEKERING

Er is veel verandert in de vergoedingen bij de zorgverzekeraars. Zonder een vastgestelde diagnose volgt er geen vergoeding uit de basisverzekering vergoed dat betekent dat ook psychologische hulp voor eigen rekening is. De eigenbijdrage is momenteel in vergelijking met de tarieven die ik hanteer in veel gevallen vergelijkbaar of zelfs voordelige              

Omgerekend komt mijn uur tarief op 66,00

Andere voordelen zijn.? 

  • Er is sneller plek.
  • Er wordt gewerkt zonder labels.
  • Breed aanbod van diensten .
  • Bij afname van een traject kun je altijd tussen de afspraak door vragen stellen


€75 

€100


€599

Strippenkaart 4x consult (5% korting)
4x consult van 90 minuten  

Strippenkaart deze kunnen alleen afgenomen worden na het lopen van een eerder traject en is 6 maanden geldig na aankoop

€380

Strippenkaart 10x consult (10% korting)
10 x consult 90 minuten 

Strippenkaart deze kunnen alleen afgenomen worden na het lopen van een eerder traject en is 1 jaar geldig na aankoop 

€900

Tarieven Trainingen en workshops op aanvraag 

Aura of chakra balanceren 

45 min

€55

Chocobliss Ceremonie 

Ceremonie duurt gemiddeld 7 uur 
incl lichte maaltijd achteraf

€215

Quantum Bio resonantie Analyse

Incl bespreking en Analyse rapport

€100

Vergoedingen 

UW WERKGEVER

Overleg met je leidinggevende of je werkgever in hoeverre jouw organisatie een professioneel coachtraject toch wil vergoeden. 

De kans is groot dat je werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van jouw bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

AFTREKBAAR VOOR ONDERNEMERS / ZZP'ER

Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP'er kun je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP'ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de inkomsten- en omzetbelasting (21%) en zijn terug te vorderen bij de Belastingdienst. Laat je je hierover informeren door je accountant of belastingconsulent.

VIA PGB OF HET UWV

Leef je op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kun je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

UW ZORGVERZEKERING

Er is veel verandert in de vergoedingen bij de zorgverzekeraars. Zonder een vastgestelde diagnose volgt er geen vergoeding uit de basisverzekering vergoed dat betekent dat ook psychologische hulp onder eigen rekening valt. De eigenbijdrage is momenteel in vergelijking met de tarieven die ik hanteer in veel gevallen vergelijkbaar of ik hanteer zelf voordeligere vergoeding.

Wat zijn de voordelen

  • Er is sneller plek.
  • Ik werk zonder labels.
  • Breed aanbod je hoeft niet overal heen.
  • Bij afname een traject kun je altijd tussen de afspraak door vragen stellen.