TRAININGEN


Wil je meer inzicht in de oorzaken en gevolgen van je gedrag?
Wil je je nog beter verbinden met jezelf en ook met de ander?
Deze training is een balans tussen ervaren en praktische vaardigheden. Je ervaart wat de gevolgen van jouw emotioneel handelen en je (mogelijk confronterend) gedrag kan zijn.
Je bent in staat vanuit verworven inzicht, zonder oordeel en vanuit rust jezelf met de ander te verbinden.

Ben je op zoek naar jouw vrijheid
Wil jij leven vanuit jouw kracht?
Van brein naar zijn is een vervolg op Dialoog met Jezelf.
En een ontmoeting met je werkelijke diepere zelf.
De ontdekking vanuit vrijheid en eenheid.
Sneller beslissingen nemen en meer mogelijkheden te zien
Meer zelfvertrouwen en assertiviteit ervaren
Beter naar je intuïtie luisteren en in contact te staan met jouw waarheid