Paramedisch  & Psychosociaal    Medium Consult 

Het stoffelijke lichaam en onze denkgeest is een hulpmiddel op deze aarde. Het fysieke lichaam is het vervoer middel waar wij ons als wezen in begeven. Ons denkgeest is bedoeld voor praktische zaken. Toch wordt dit niet altijd zo ervaren en gebruikt, waardoor er mogelijk lichamelijke en/of geestelijke klachten uit voort kunnen komen.

Door contact te maken met deze ziekte op celniveau kan er inzicht verkregen worden op de blokkades die ervaren worden. Door contact te maken met deze blokkades en/of ziekte kan duidelijk gemaakt worden wat er voor healing plaats mag vinden. Hierdoor kan verbetering en stabilisatie optreden en mogelijk stopt of geneest het ziekteproces. Een mens bezit een zelfhelend vermogen dat ingezet kan worden. Een Paramedisch & Psychosociaal Medium is geen dokter maar kan wel heel goed bijdragen aan inzicht, verlichting en daarop volgend kan ook genezing plaatsvinden. De begeleiding is geen vervanging van de reguliere zorg. Het kan juist in samenwerking een goed en gewenst resultaat geven.