Paramedisch  & Psychosociaal Consult 

Het lichaam en de geest worden gezien als hulpmiddelen op aarde, waarbij het fysieke lichaam fungeert als een vervoermiddel en de denkgeest bedoeld is voor praktische zaken

Wanneer het lichaam en/of de geest niet op de juiste manier worden ervaren of gebruikt, kunnen er lichamelijke en/of geestelijke klachten ontstaan. Doordat emoties worden opgeslagen in het lichaam. 

Door contact te maken met ziekte en de emotie op celniveau kan inzicht worden verkregen in de blokkades die worden ervaren. Dit inzicht kan leiden tot een beter begrip van wat nodig is voor genezing.

Het zelfhelend vermogen van de mens kan worden ingezet voor verbetering en stabilisatie van gezondheid. Een Paramedisch & Psychosociaal consult kan hierbij helpen door inzicht en begeleiding te bieden.

Het Paramedisch & Psychosociaal therapeut is geen vervanging voor reguliere zorg, maar kan in samenwerking hiermee een positief resultaat bevorderen.

Deze benadering benadrukt het belang van een holistische kijk op gezondheid, waarbij zowel fysieke als mentale en emotionele aspecten worden meegenomen en waarbij samenwerking tussen verschillende vormen van zorg wordt gestimuleerd.