Burn- out 


Waaraan herken je een Burn-Out?

Mogelijke oorzaken van een burn-out is een combinatie van factoren. Werkfactoren kunnen zijn:

 • Onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden
 • Tijdsdruk
 • Weinig sociale steun zoals ondersteuning van collega`s 
 • Te hoge verwachtingen van het werk hebben
 • Bestaan van onduidelijkheid over de manier waarop de functie vervuld moet worden
 • Onvoldoende waardering/erkenning/positieve feedback voor de geleverde prestatie
 • Te weinig invloed op het werk hebben
 • Onzekerheid over het werkresultaat
 • Onduidelijke besluitvorming
 • Laag zelfbeeld
 • Behoefte aan controle
 • Slecht kunnen delegeren
 • Slecht gevoelens kunnen uiten
 • Slecht in staat zijn hulp of steun te vragen
 • Hoge verwachtingen hebben en hoge eisen stellen
 • Pessimisme
 • Sterk verantwoordelijkheidsgevoel
 • Slechte probleemoplossingsvaardigheid
 • Meer doen dan gevraagd wordt
 • Sterke betrokkenheid bij mensen of een organisatie
 • Grenzen slecht bewaken
 • Hoge mate van inzet
 • Loyaliteit
 • Perfectionisme
 • Moeite hebben met nee zeggen
 • Behoefte zich te bewijzen
 • Idealistisch of ambitieus zijn
 • Een verleden met onverwerkte (traumatische) ervaringen

Bepaalde beroepen zijn gevoeliger voor burn-out. Denk vooral een stress volle beroepen managers, leraren, zorgmedewerkers, horecamedewerkers enz.

Niet te onderschatten is ook de alleenstaande ouder.
Vrouwen zijn over het algemeen gevoeliger voor een burn-out.


Herkenning van klachten

 • Emotioneel labiel zijn
 • Zich opgejaagd voelen
 • Zich meer moeten inspannen voor hetzelfde resultaat
 • Meer fouten maken
 • Zich extreem vermoeid voelen
 • Groeiende tegenzin om naar het werk te gaan (later verschijnen en eerder naar huis vertrekken)
 • Meer werk mee naar huis nemen
 • Gevoel hebben 'tegen de klok te moeten werken'
 • Ontstaan van spanningen (thuis en op het werk)
 • Zich verdoofd voelen
 • Zich snel irriteren
 • Zich lusteloos voelen
 • Lichamelijke klachten als hoofdpijn of spierpijn
 • Slaapproblemen (erg vroeg ontwaken)
 • Moeite hebben met concentratie

Herstellen van een Burn-Out

Als het besef komt dat de vermoeidheid en andere gerelateerde klachten zijn ontstaan door de bun-out, kan er ingezet worden op het herstel. Eerste fase is zelf onderzoek om te kijken tegen welke punten je aanloopt. Het kan zijn dat dit niet per direct zichtbaar is vanwege een eigen blinde vlek.
Door het ontplooien en onderzoeken en ondernemen van activiteiten zal de levens energie weer terug komen. Vanuit de levens energie wordt er gekeken naar de denkbare stappen richting jou verdere herstel. Door bijvoorbeeld afscheid te nemen van oude zaken en nieuwe te starten. Of er volgt een verandering in jou als persoon waardoor jou situatie verandert. Of je kiest totaal iets anders, iets waar je eerder nog nooit over nagedacht had. De nadruk ligt vooral op gereduceerd handelen. Daarbij kan het nodig zijn dat er een beroep wordt gedaan op de werkgever. Dan komt de fase van het wennen aan de nieuwe situatie. Het creëren van innerlijke kracht en eigenwaarde. Een situatie te maken waarin de werkomgeving veilig en vertrouwd voelt.